Lida Schilder is opgeleid als arts, maar heeft zich nooit thuis gevoeld in de reguliere geneeskunde. Inmiddels werkt zij ruim 25 jaar als therapeut. 

Zij is leerling van Baba K. Kanhai-Mishra. Baba was een Yogi die tot 2004 in Rotterdam leefde en onderwees. Lida heeft 12,5 jaar met hem mogen samenwerken. In die periode heeft Baba haar voorbereid op het werk dat zij ook vandaag de dag nog doet. Lida ondersteunt en begeleidt mensen bij het leren omgaan met het (leren) voelen, verdragen en loslaten van innerlijke pijn en ongemak, het komen tot acceptatie van moeilijke situaties en het verminderen en wegnemen van problemen die door en innerlijke pijn worden veroorzaakt, zoals lichamelijke, emotionele en psychische klachten.